Integritetspolicy

privacy policy

Information om behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 i EU-förordning 2016/679 riktad till kunder och leverantörer Ixily Srl Ixily Srl i din egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, i enlighet med och för EU:s syften Reg. 2016/679, nedan kallad "GDPR", informerar dig härmed om att ovannämnda lagstiftning ger skydd för registrerade med avseende på databehandling av personuppgifter och att denna behandling kommer att baseras på principer om korrekthet, laglighet, transparens och skydd av din integritet och dina rättigheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med lagbestämmelserna i ovannämnda lagstiftning och de skyddsförpliktelser som anges där.

REKLAM

Microsoft Advertising, Facebook Lookalike Audience, Verizon Media (EMEA), Google Ad Manager, Google Ads Liknande målgrupper, Taboola Europe och Taboola tjäna pengar på innehåll Personuppgifter: Cookies; Användningsdata Outbrain Personuppgifter: Cookies; olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten Outbrain Lookalike Audience Personuppgifter: Cookies; enhetsinformation; Universellt unik identifierare (UUID); Användningsdata Facebook Audience Network Personuppgifter: Cookies; unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Googles annonsörs-ID eller IDFA); Användningsdata

ANALYTIK

Google Analytics, Google Analytics med anonymiserad IP, Google Ads konverteringsspårning och Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook pixel) Personuppgifter: Cookies; Användningsdata Google Analytics Annonsrapporteringsfunktioner Personuppgifter: Cookies; unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Googles annonsörs-ID eller IDFA); olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten Facebook Analytics for Apps Personuppgifter: Användningsdata; olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten Google Analytics Demografi och intressen rapporterar Personuppgifter: Cookies; unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Googles annonsörs-ID eller IDFA) Microsoft Advertising Universal Event Tracking Personuppgifter: Cookies; unika enhetsidentifierare för annonsering (till exempel Googles annonsörs-ID eller IDFA); Universellt unik identifierare (UUID); Användningsdata Outbrain-konverteringsspårning (Outbrain-pixel) Personuppgifter: Cookies; enhetsinformation; Universellt unik identifierare (UUID); Användningsdata

KONTAKTA ANVÄNDAREN

Kontaktformulär Personuppgifter: e-postadress; förnamn; efternamn

INNEHÅLLSPRESTANDA OCH FUNKTIONSTEST (A/B-TEST)

Google Optimize och Google Optimize 360 Personuppgifter: Cookies; Användningsdata

VISA INNEHÅLL FRÅN EXTERNA PLATTFORMAR

Google Fonts Personuppgifter: Användningsdata; olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten

INTERAKTION MED EXTERNA SOCIALA NÄTVERK OCH PLATTFORMAR

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets Personuppgifter: Cookies; Användningsdata

ÅTERMARKNADSFÖRING OCH BETEENDERIKNING

Remarketing med Google Analytics, Facebook Remarketing, Google Ad Manager Audience Extension och Google Ads Remarketing Personuppgifter: Cookies; Användningsdata Facebook Custom Audience Personuppgifter: Cookies; e-postadress Outbrain Custom Audience Personuppgifter: Cookies; enhetsinformation; Universellt unik identifierare (UUID); Användningsdata

REGISTRERING OCH AUTENTIFIERING

Facebook-autentisering Personuppgifter: olika typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten Information om att välja bort intressebaserad reklam Utöver eventuella opt-out-funktioner som tillhandahålls av någon av tjänsterna som listas i detta dokument, kan Användare lära sig mer om hur man generellt väljer bort intressebaserad reklam inom det dedikerade avsnittet i cookiepolicyn. Kontaktinformation Ägare och datakontrollant IXILY SRL Via Giovanni Battista Viotti, 2 – 10121 Torino Moms: 13650651006 Ägarens kontakt e-post: info@ixily.com